logo

reklam

Memurlar Bundan Sonra Örgüt Üyesi İddiasıyla İşten Atılabilecek

Örgüt üyesi oldukları iddiası ile işten çıkarılmayı gerekçe gösteren Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

memur1

Örgüt üyesi oldukları iddiası ile işten çıkarılmayı gerekçe gösteren Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır, suç olduğu iddia edilen fiiller yönünden ise durum ivedilikle adli mercilere bildirilecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında’ konulu Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı genelgede;

İŞTE O GENELGE

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, devlet otoritesini zaafa uğratmayı amaçlayan, iç ve dış güvenliği bozmaya çalışan, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadelesini hukuki zeminde etkin bir şekilde yürütmektedir.

MEMURLAR İÇİN ARANAN ZORUNLULUK

Anayasal bir hakkın kullanımı sonucu kamu hizmetine giren ve Devlet adına millete hizmetle yükümlü olan kamu çalışanlarının (İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde çalışanlar dahil) en önemli vasıfları dürüstlük, tarafsızlık ve Anayasa ile kanunlara bağlılıktır. Kamu çalışanlarının hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması zorunludur. Devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü olan kamu çalışanlarının;

“GURUPLAŞMAK YOK”

Anayasaya ve kanunlara sadakatle hareket etmeleri, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz ya da bunlara yardım ve yataklık edemezler.

AMİRLERİ TAKİP EDECEK

Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden yalnız amirlerine karşı sorumludurlar. Amirler ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğini takip ve kontrol etmekle yükümlüdürler. Kamu hizmetine girme hakkı da dahil olmak üzere, anayasada yer alan haklardan hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Nitekim bu tür faaliyetler, kanunlarda adli ve idari nitelikte yaptırım gerektiren fiiller olarak düzenlenmiştir.

MADDE MADDE SIRALANDI

Bu itibarla;

-Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki  kuran veya eylem birliği içerisinde olan,
-Bu örgüt ve yapıların emir ve talimatlarıyla hareket eden
-Bu örgüt ve yapılara yardım eden
-Kamu imkan ve kaynaklarını bu örgüt veya yapıları desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıran
-Bu örgüt ve yapılarla mücadeleyi engelleyen
-Bu örgüt veya propagandasını yapan,

kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır Suç teşkil eden fiiller yönünden ise durum ivedilikle adli mercilere bildirilecektir. Yukarıda belirtilen hususların personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle uygulanacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

haberler.com

Share
1488 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+9 = ?
Ağrı Manşet Ağrı Haber Sitesi Özgün ve Tarafsız Haber Anlayışıyla En Son Ağrı Haberleri