logo

reklam

İlker Uyar iddianamesi

Uyarlar Demir Çelik ve Ticaret A.Ş sahiplerinden İlker Uyar, gazeteci Dursun Boran’a hakaret, iftira etmekten sanık oldu. Savcı Alpaslan Işın’ın 20.06.2019 da hazırladığı 2019-15242 Soruşturma nolu, 2019-5928 Esas nolu, 2019-5984 İddianame nolu, fezleke Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesin ce kabul edildi.

Hakim  Mesut Kesayak İlk duruşmayı 14.11.2019 da yaptı. İşte o iddianame.

Gazeteci Dursun Boran’ın Facebook sayfasında, Alkent 7 Tepe girişinde kaçak stünların yıkım haberine, hakaret yorumları yazan, İlker Uyar hakkında Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 2019/ 295 E. Ceza davası açıldı. İlk duruşma 14.11.2019 saat 09.45 de.

Star TV E. Haber Müdürü Dursun BORAN ‘ın 03 Nisan 2019 da Büyükçekmece savcısı Hasan Emiroğlu’na yaptığı 2 sayfalık suç duyurusunda, Alkent 2000 Mahallesi 7 Tepe Bulvarı nda oturan, tanımadığı İlker Uyar’ın, Facebook sayfasında bazı haber ve resimlerin altına hakaretler yazdığını, TCK 125-1,4 Hakaret,  TCK 214 Suç işlemeye tahrik suçlarından, cezalandırılmasını talep etti.  Savcı 2019-15242 soruşturma numarası verip, müşteki olarak BORAN’ın ifadesini aldı.

Şüpheli ( Eski tabirle sanık ) İlker Uyar’ın ifadesinin alınması için, Asayiş Bürosuna talimat yazdı.

Facebook da ki tüm yorumların resimlerini çekip savcıya sunan BORAN’ın suç duyurusuna bakan soruşturma savcısı Alpaslan Işın, 20.06.2019 tarihli 2019- 5484 nolu İDDİANAME hazırladı 10. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme iddianameyi 2019- 295 E. İle kabul etti. Müşteki (Davacı)  Dursun BORAN ve Şüpheliye duruşma günü davetiyesi gönderdi. 03.07.2019 da tebligatlar taraflara ulaştı.

 İLKER UYAR 2 SENE HAPSE MAHKUM OLACAK. PEK ÇOK HAKTAN MAHRUM KALACAK.

Suçunu 17.04.2019 da Asayiş Büroda verdiği ifadede kabul eden İlker Uyar hakkında dava açan savcı Alpaslan Işın, Uyar’ın TCK 125/1,53 m. Hakaretten suçunun sabip olduğunu söyledi.

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125  Hakaret

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

 Belli hakları kullanmaktan yoksun kalacak !

TCK Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…) (2) ,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,

Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (3)

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

NE DEMİŞTİ ? İlker Uyar’a yapılan İŞTE O suç duyurusu !

BÜYÜKÇEKMECE  SAVCILIĞINA

 Davacı:   Gazeteci. Dursun Boran, Alkent 2000 Mah. Dilfeza Sk. ..Büyükçekmece- Istanbul. TC. 1888889. TEL: 212. 889….. https://www.turkhabergazetesi.com/guncel/kamu-yolu-tecavuzden-kurtuluyor/13140

 Şüpheli: İlker Uyar. Alkent 2000 Mh 7 Tepe Bul. Manolya 3 Sk (7 Tepe site binası 0212.889068. )

Suç : TCK 125-1,4  Hakaret, TCK 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma, TCK 214 Suç işlemeye tahrik, TCK Tehdit 106

Açıklama:  

Sanığı tanımam, buna rağmen Facebook sayfamda 28 Ekim 2018 ve diğer günlerde Alkent 2000 Mahallesi 7 Tepe Bulvarı kamu yoluna yapılan, trafiği tehlikeye sokan,  kaçak stünların yıkılacağına dair B.Çekmece Kaymakamlığının resmi yazısı ile kaçakların resmini paylaşmıştım. Sanık, bu resimlerin altına şu hakaret ve tehdit yorumlarını yazdı.

  1. Journalist bozuntusu, her seferinde basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü savunuyorsun. Ama her defasında benim yorumlarımı gizliyorsun. Bu yorumumuda gizlersen adam değilsin. Sorularıma cevap ver. Bu kadar kaçak varken neden Alkent 2000 Mahallesinde ki kaçakları haber yapıyorsun, yıkımı için uğraşıyorsun? Çocuklarımızı hedef gösteriyorsun? ( Kaçakların yıkılacağı haberini paylaşmak, halkı bilgilendirmenin, çocukları hedef göstermekle ne ilgisi var )

  2. Demek sen çocuk tecavüzcüleriyle , organ mafyasıyla, katillerle ortak bir adamsın. Beni savcılığa şikayet etmezsen NAMUSSUZSUN . Bana klavye delikanlısı demişsin, eğer delikanlıysan O, 6 kaçak stünün önünde röportaj yapmaya gelirsin ( Kendini ne sanıyorsa, neden öne çıkmaya çalışıyorsa )

Oysa ben , yolsuzluğu, hırsızlığı anlatmak hedef göstermekmidir. Kamuoyunu bilgilendirmek ne zamandan beri hedef göstermek oldu? P.Tesi savcılığa hakkında suç duyurusu yapıcam dedim. 

Ek 1 de Alkent 2000 Mh 7 Tepe Bulvarı Kamu yolunda ki kaçak 6 stünün resmi görülüyor.

EK 2 de , İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik  Daire Başkanı Bedri Sinan Gül imzalı 05 Ekim 2018 tarih 215309 sayılı B.Çekmece Belediyesine yazdığı yazıda kamu yolu üzerinde kaçakarı yıkın ,gereğini yapın diyor.

Bu saldırgan, tehdit, iftira suçunu alenen işlediği görülen şahsın yakasına yapışıp, dövmemek suç işlememek, sanık olmamak için bu suç duyurusunu yapma zorunluluğu doğdu.

EK 3 Sanığın hakaret, tehdit yorumları resmi..

Dilekçemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü “ Siber suçlarla mücadele müdürlüğüne “ gönderilmesini, yorumların yapıldığı bilgisayar İP lerinin, ıp sahiplerinin tespitini istiyorum.

30 senelik devamlı basın kartı sahibi gazeteciyim. Star TV de uzun seneler haber ve protokol müdürlüğü  yaptım. Hala mesleğime devam ediyorum. Google ve Yandex arama motorlarında hakkımda 7 milyona yakın haber ve bilgi var. 5 dönem İstanbul 3. Bölgeden milletvekili adayı oldum. Bu iftira ve tehditler, beni ve ailemi zan altında bıraktı. Küçük düşürdü.

Cahil biri olsa yerimde bu adamı kurşunlardı ! Suç işlerdi. Ben savcıların kamu düzeni adına şahsın cezalandırmasını derhal hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum. 

Deliller:   Facebook sayfasında sanığın, yazdığı hakaretlerin 5 ayrı resimleri..

Netice ve Talep:

Yukarda arz ettiğim sebepler ve sunduğum deliller, dahilinde, RESEN görülecek nedenlerle, TCK nın ilgili maddelerince, suç işlemeyi alışkanlık haline getiren, suçları sabit, şüphelinin cezalandırılmasını, eylemlerine uyan maddelerce hakında kamu davası açılmasını talep ediyorum. 03.04.2019

 

 

Share
324 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+5 = ?
kayseri masaj salonu yalova masaj salonu samsun masaj salonu antalya masaj salonu ankara masaj salonu
Ağrı Manşet Ağrı Haber Sitesi Özgün ve Tarafsız Haber Anlayışıyla En Son Ağrı Haberleri

film izle

bahis siteleri