logo

reklam

AĞRI’DA İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI PROJESİ

agel2 agel3 agel4 agel5 agel6 agel7

 

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi” kapsamında okula devamın önemine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Ağrı’daki okul idarecilerine yönelik bir toplantı düzenlendi.

Özel bir otelde düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikalar Daire Başkanı Fatih Başak, Vali Yardımcısı Rasim Belge, İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Maarif Müfettişleri Başkanı Ahmet Barbak, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Neriman Karakoç, şube müdürleri, okul idarecileri ve proje ekibi katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, “İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulmuştur. Süresi 24 ay olan projede ilimiz 12 pilot ilden biridir. Daha önceki yıllarda da Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen projelerle hem okul terklerinin azaltmasına yönelik çalışmalar hem de okullaşmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu yerel projelerle de bu konuda adımlar atılmıştır. Bakanlığımız bünyesinde yürütülen özelikle kız çocuklarının okullaşmasının artırılması projesi kapsamında pilot il olan ilimizde bu kapsamda örgün eğitime devam etmeyen birçok çocuğumuz okula kazandırılmıştır. Örgün eğitime ikna edilemeyen velilerin çocuklarını ise açık öğretime yönlendirerek ilimiz eğitimine katkıda bulunduk. Müdürlüğümüzün 4 yıldır başarı ile sürdürdüğü ‘Yarın Sizdeyiz Projesi’ kapsamında yapılan ev ziyaretleri ile okula gönderilmeyen kız ve erkek çocuklarımızın okula gönderilmesi için ikna çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında okula devam noktasında sıkıntılı olan öğrencilerimizin velilerine yönelik çeşitli eğitimler verilmiş ve ziyaretler yapılmıştır. Öğrenci devamsızlıklarının önlenebilmesi için öncelikle öğrencilerin okulu sevmeleri gerekmektedir. Bunun için de en önemli faktörün öğretmen ve öğretmenlerin öğrenciye olan yaklaşımı olduğu unutulmamalıdır. Bizler yasal yükümlülüklerimizin yanında fedakarlık mesleğe olan öğretmenliği sevmek ve değer vermek ilkesiyle güçlendirerek okullarımızı sevimli, sıcak ve eğlenceli hale getirerek, öğrencilerin okulda daha fazla zaman geçirmesi sağlanabilir. Bu amaçla okul içi etkinlikler ve faaliyetler artırılabilir. Tabi ki bütün bunlar bir süreçtir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikalar Daire Başkanı Fatih Başak ise, toplumların geleceğine yön veren en önemli unsurlardan birinin eğitim olduğunu belirterek, “Eğitimin temel doğrularından olan eğitime erişimin sağlanması için kapsayıcı eğitim ilkelerini hayata geçirmeli, çocukların temel eğitim ve ortaöğretim süreçlerini zamanında tamamlayabilmelerini sağlamalıyız. Bunu yaparken, eğitimin kalitesini de artırarak her bir gencin çağın gerektirdiği özelliklerle donanmış şekilde mezun olmasını garanti altına almalıyız. Yüzyılımızın en önemli ve öncelikli sorun alanlarından biri olan eğitim hakkına erişim, her çocuk için hayati öneme sahip temel bir haktır. Bu nedenle çocuklarımızın eğitime erişimleri hususunda önlerine çıkan engelleri kaldırmak ve hakkaniyeti sağlamak hepimizin en temel görevlerinden biri olmalıdır. Düzenli olarak okula devam, çocuklarımızın hayata en iyi şekilde başlamaları için onlara verebileceğimiz en iyi hediyedir. Okula düzenli olarak devam etme alışkanlığını erken yaşta edinen çocuklar tüm eğitim hayatları boyunca bu alışkanlığı sürdürürler ve bu da onların eğitim hayatlarında boşlukların oluşmasını engelleyerek yaşamlarını şekillendirir. Aksi halde; çocukların sürekli devamsızlık yapmaları onların gelecekte istihdam olanaklarını kısıtlayacak ve onların sosyal yardıma ihtiyacı olan bireyler haline gelmeleri riskini yükseltecektir. Hepimizin de malumları olduğu üzere son on yıl içinde bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda okullaşma oranlarında ciddi ilerleme kaydedilmiş ve bu oran neredeyse yüzde 100’e ulaşmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilkokulda bu oran net yüzde 96,30; ortaokulda ise net yüzde 94,35 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere çocuklarımızın okula erişimindeki sorunlar önemli ölçüde çözülmüştür. Fakat onları okulda tutma ve ortaöğretimden diploma alarak mezun etmede henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuzun olduğunu görmekteyiz. Bu gereksinimi yerine getirmek amacıyla ‘İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi’, genel müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Projemiz kapsamında,  eğitim dilini kavramakta zorluk çeken öğrencilerimiz için ‘’İlk Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitimi Planı’’ ve öğretim materyalleri geliştirilmiş olup pilot uygulaması devam etmektedir. Ayrıca üzerinde çalışılmakta olan ‘Okula Devamı İzleme ve Destek Sistemi’ sayesinde devamsızlık riski altında bulunlar ile devamsızlık yapan çocuklar belirlenecek ve gerekli okul içi – okul dışı müdahalelerle bu çocukların okullara düzenli devamı sağlanacaktır. Gerek devamsızlık nedenlerinin farklılığı gerek okul dışı müdahalelere ihtiyaç duyulacak durumların olması, beraberinde farklı çözümleri gerekli kılmaktadır. Bu noktada tüm aktörlerin içinde bulunduğu bir yaklaşım devam oranlarını olumlu olarak etkileyecek ve sadece çocuklar değil tüm toplum bunun sonuçlarından faydalanacaktır.  Projemizin tüm bileşenlerinde istenilen amaçlara ulaşabilmemiz için siz alanda uygulama içinde olan meslektaşlarımızın katkılarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Projemizin pilot illerden başlayarak okula devam oranlarının artırılmasında başarılı sonuçlar alacağını umuyor, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese, teşrifleri için de tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İletişim ve Ağ Oluşturma Uzmanı Ayça Günçakın, “İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması” projesinin tanıtımını yaptı.

Share
1686 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+1 = ?
Ağrı Manşet Ağrı Haber Sitesi Özgün ve Tarafsız Haber Anlayışıyla En Son Ağrı Haberleri